Browsing Tag

Motherhood Hospital

जोखीम असलेल्या गर्भधारणेची खारघरच्या मदरहूड हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी हाताळणी

· जुळ्यातील एक गर्भ काढून टाकल्यानंतरही स्त्रीला गरोदरपण पुढे नेणे शक्य झाले · गर्भाशयातील जुळ्यांपैकी एकाचा मृत्यू झाला; मृत गर्भ काढून टाकला पण दुसरा गर्भ सुरक्षित ठेवून गर्भावस्था पुढे चालू ठेवण्यात आली नवी मुंबई : एन पी…