Browsing Tag

Mula Mutha Riverside beautification project

Murlidhar Mohol | मुळा-मुठा होणार सुंदर आणि प्रदूषणमुक्त – मुरलीधर मोहोळ

पुणे : मुळा-मुठा पुनर्जीवन प्रकल्प (जायका - JICA Project) शहराची पुढील पंचवीस वर्षांची गरज लक्षात घेऊन निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया करण्यासाठी मुळा-मुठा पुनर्जीवन प्रकल्प (Mula-Mutha River Rejuvenation Project) आणि…