Browsing Tag

सक्रीय क्षयरुग्ण शोध मोहिम

पुणे जिल्हयात  13 ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत संयुक्त कुष्ठरुग्ण शोध व सक्रीय क्षयरुग्ण शोध मोहिम :…

पुणे : एन पी न्यूज 24 - पुणे जिल्हयात 13 ते 28 सप्टेंबर 2019 या कालावधीत संयुक्त कुष्ठरुग्ण शोध अभियान, सक्रीय क्षयरुग्ण शोध मोहिम व असंसर्गजन्यरोग प्रतिबंध जागरुकता अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या यश्स्वीतेसाठी संबंधीत सर्व…